English  English version

Homepage  Homepage

Kdo je Petr Wagner?

Petr Wagner
viola da gamba & umělecký vedoucí Ensemble Tourbillon

Petr Wagner se narodil 13.6.1969 v Praze. Studoval hru na violoncello na Pražské konzervatoři, muzikologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Royal Holloway University of London. Hru na violu da gamba studoval nejprve u Richarda Boothbyho v Londýně, posléze u Jaapa ter Lindena na Akademie für Alte Musik v Drážďanech. Svá studia violy da gamba završil získáním prestižního diplomu Uitvoerend Musicus pod vedením Wielanda Kuijkena na Královské konzervatoři v Haagu. 

Jako sólista, komorní a continuový hráč vystoupil na mnoha evropských a světových pódiích a festivalech (Queen Elizabeth Hall/Southbank Early Music Series London, Fränkischer Sommer, Stavanger Philharmonic Chamber music series, Teatro Carlo Felice in Genoa, Royal Danish Chamber orchestra concert series Copenhagen, Festival Ile de France, Festival Art et Spiritualié – Troyes/Francie, Mexico City Shakespearean Festival, Pražské jaro, Sopron Early Music Days, Mitte Europa Festival, Elbhangfest, Forum Musicum Wrocław, Concentus Moraviae, koncertní cykly staré hudby Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK aj.), a spolupracuje s vynikajícími osobnostmi, jakými jsou např. Jacques Ogg, René Jacobs, Enoch zu Guttenberg, Andrew Parrott, Konrad Junghänel, Sirkka-Liisa Kaakinen, Shalev Ad-El, Wilbert Hazelzet, Hansjörg Albrecht, Noémi Kiss, Stephen Varcoe, Mitzi Meyerson, a se soubory Collegium 1704, New London Consort, Rare Fruits Council, Capella cracoviensis, Musicians of The Globe, Concerto Palatino, Orfeo Orchestra, Solamente naturali, aj.

V roce 1998 založil Petr Wagner Ensemble Tourbillon, jehož aktivity se zaměřují na komorní i orchestrální tvorbu evropského baroka a ranného klasicismu 17. a 18. století. 
V sezóně 2013/14/2016 realizoval Petr Wagner v Praze vlastní koncertní řadu Dialogy s gambou

Petr Wagner vyučuje violu da gamba na Masarykově univerzitě v Brně, jakož i v rámci mistrovských kurzů staré hudby v Lidzbarku Warminském (PL), Praze, Düsseldorfu a Moskvě. 

Petr Wagner zemřel 30.12. 2019 po statečném boji s těžkou nemocí.

 

Vybraná diskografie Petr Wagner & Ensemble Tourbillon:

 

Carl Friedrich Abel:  The Drexel Manuscript   (ACCENT ACC 24305)

Jan Dismas Zelenka:  Italian Arias ZWV176   (ACCENT ACC 24306)

Johann Abraham Schmierer:  Zodiaci Musici   (ACCENT ACC 24294)

Vienna 1709  (ACCENT, ACC 24284)

Gottfried Finger:  The Complete Music for Viola da Gamba Solo  (ACCENT ACC 24267)

Roland Marais:  Pieces de Viole  (ACCENT ACC 24299)

Gottfried Finger:  Sonatae & balletti scordati  (Arta, 2006)

Charles Dollé:  Pieces de Viole  (Dorian Recordings, 2003/ArsProduktion 2012, ARS 38518)